Vem är engagerad i välgörenhet?

I Sverige har vi en lång tradition av ett eller annat sätt vara aktiva i föreningar och organisationer. Vi är fortfarande en nation av människor som är aktiva i civilsamhället långt upp i åldrarna.

Det finns inga stereotypa medlemmar som är aktiva i olika organisationer som jobbar med välgörenhet. Under 2018 ökade donationerna vilket visar på ett fortsatt engagemang. Kort är helt enkelt den som donerar till välgörenhet en person som brinner för en fråga och även allt fler företag donerar till välgörenhet.

Statistik om engagemang i föreningar

Det finns inga klara slutsatser om vilka grupper som engagera sig mest eller i vad då olika undersökningar har fokuserat på olika frågeställningar. Lite försiktiga slutsatser är att det är något vanligare att personer i medelåldern väljer att engagera sig men det är värt att nämna att det finns många föreningar som drivs av studenter och unga. SCB:s statistik visar att de med hemmavarande barn engagera sig i lite större utsträckning än de som inte har hemmavarande barn. Det beräknas att ungefär 80 procent av svenska befolkningen mellan 16 och 84 år är medlemmar i någon förening eller organisation, men det kan vara allt från idrott-och friluftsliv till företagsorganisationer.

Det finns en koppling när det kommer till kön, män är mer representerade i idrottsorganisationer och fler kvinnor är medlemmar i kulturföreningar. Det som avgör vad man engagerar sig i eller vad man donerar till är inte ålder, utseende eller liknande. Vi kan ha samma hjärtefrågor men som individer vara totalt olika. Det som varierar mest är vilken typ av insats som medlemmar väljer. Det finns de personer som väljer donera en slant när det passar och de som väljer att sitta med i styrelser eller på annat sätt ha en aktiv roll. Det som avgör för oss flesta är hur mycket tid vi har och det är ytterst individuellt, ingen kan göra allt men alla kan göra något.