Lokal och internationell hjälp

Det finns många olika organisationer som arbetar lokalt på plats med att stärka civilsamhällen inom en rad olika områden. En del koncentrerar sig direkt på humanitära frågor men det finns även organisationer som verkar för natur, miljön och djurlivet. Här tar vi upp några av de större organisationerna som verkar i Sverige och internationellt och samtliga är religiöst och politiskt obundna.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en organisation som finns på plats i 119 andra länder utöver Sverige. Rädda Barnens insatser görs på bred front där fokus är hälsa, utbildning, trygghet och hjälp vid katastrofer. I Sverige bidrar Rädda Barnen bland annat med volontärer i utsatta områden. Hos Rädda barnen kan du bli medlem och donera pengar men det finns även möjlighet att engagera dig lokalt och internationellt.

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en humanitär organisation som bistår vid krig men även vid naturkatastrofer. Läkare Utan Gränser finns på plats i många länder och arbetar de i med de allra mest utsatta. De som arbetar ute på fältet för Läkare Utan Gränser är inte bara läkare och sjukvårdspersonal utan även en rad andra experter. Dessa kan vara ekonomer, personaladministratörer och olika koordinatorer som ska hålla ihop en gigantisk logistik. Du kan stödja Läkare Utan Gränser genom att bli medlem och donera pengar men även söka tjänster ute på fältet.

Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden är en av världens ledande aktörer när det kommer till arbetet kring miljö och naturvård. Idag har Världsnaturfonden ett hundratal projekt igång världen över. Som organisation strävar Världsnaturfonden för en framtid där människor lever i harmoni med djur och natur. Projekten har olika inriktningar men centras kring en hållbar framtid. Arbetet kring djur kan vara allt från de stora kattdjuren i på afrikanska kontinenten till de lika viktiga fåglarna i Sverige. Förutom att donera pengar kan du bli fadder till exempelvis en isbjörn eller en panda.