Lions Club – En av de äldsta välgörenhetsorganisationerna

Det kan vara värt att veta att frivilligorganisationer kan vara politisk och religiöst bundna. Vill du engagera dig i en organisation som är religiös och politisk obunden kan det vara bra att göra lite research först. Lions Club startade redan 1971 vilket gör dem till en av de äldsta ideella organisationerna i världen och de värnar hårt om att vara obundna.

Lions Sverige och internationellt

Lions är som nämnt en av de största och äldsta frivilligorganisationerna med sina ca 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 207 länder vilket inkluderar Sverige. Alla kan engagera sig i Lions i Sverige och även internationellt oavsett ålder. Som ung kan du delta i utbytesprogram och få nya vänner över hela världen samtidigt som du arbetar för en bättre värld.

Lions projekt runt om i världen

Ett av de mer aktuella insatserna är ett projekt som jobbar med att fler personer ska få tillgång till rent vatten. Det beräknas att ca 800 barn dör varje dag i brist på tillgång till vatten och framför allt rent dricksvatten. Därför är Lions engagerade i projektet ”Water Means Life” som bland annat borrar brunnar på landsbygden i Somalia.

Barn

Barn är alltid de mest utsatta vid konflikter och krig, därför har Lions nu insatser för att barn som flytt kriget i Syrien ska ha en dräglig tillvaro i de stora läger som finns i Turkiet. Här verkar turkiska Lions med att dela ut mat-och hygienpaket. Ett annat stort problem runt om i världen är att barn saknar tillgång till utbildning, som är den största enskilda faktorn för att ta sig ur fattigdom. Lions har bland annat varit med och byggt skolor i Mexiko.

Hälsa

Basal hälso- och sjukvård saknas i många länder, framför allt är det inte tillgängligt för de som lever i fattigdom. Lions arbetar med bland annat att förebygga diabetes på Sri Lanka, mödravård i Tanzania och administrerar ett projekt kring en ögonklinik i Burkina Faso.